Kationy mg/l:

Wapniowy 55,00

Magnezowy 12,70

Sodowy 5,34

Potasowy 2,06

POCHODZENIE

NATURALNA WODA ŹRÓDLANA
Wodę źródlaną Święcicki Zdrój wydobywamy
z podziemnych źródeł w okolicach Żeromina.
Przyświeca nam jeden cel: pragniemy zamknąć
w butelce to, co najlepszego stworzyła
dla nas natura.